Baggrundsdokumenter

- for en stærk klimalov

Klimalov – baggrundsdokumenter

 

- egne og andres dokumenter, som vi har brugt som baggrund for klimakampagnen Klima SOS.

 

 

Egne dokumenter

 

NOAHs udkast til en dansk klimalov

 

Notat vedr. drivhusgasreduktionsforløb og budgetter 2012-2050 i en dansk klimalov

Notatet præsenterer baggrunden for beregningen af budgetter mv.

 

Environmental space targets for EU member states and EU-27

NOAH Energi og Klimas beregninger af det miljømæssige råderum mht. CO2 for EU's medlemslande og for EU som helhed (EU-27).

 

NOAHs Energihandlingsplan 2050

NOAH Energi og Klimas bud på et energiscenarie for tiden frem til 2050.

 

 

Andres dokumenter

 

FN’s Klimapanel IPCC:

 

IPCC, 2007: Summary for Policymakers. In:Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [B. Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

 

Climate Change 2007: Synthesis Report. Summary for Policymakers.

 

Meinshausen et al. (Nature, 2009):

 

Greenhouse-gas emission targets for limiting global warming to 2 6C

Malte Meinshausen, Nicolai Meinshausen, William Hare, Sarah C. B. Raper, Katja Frieler, Reto Knutti, David J. Frame & Myles R. Allen

 

WBGU – GERMAN ADVISORY COUNCIL ON GLOBAL CHANGE

 

Solving the climate dilemma: The budget approach. Special Report. Berlin 2009 (eksternt link 2,2 MB)

Se Figure 3.2- 1 Examples of global emission pathways for the period 2010–2050 with global

CO2-emissions capped at 750 Gt during this period. (p. 16)

 

EcoEquity

 

Greenhouse Development Rights – Explained in four, easy steps (2 MB)

Greenhouse Development Rights (GDR) er et forslag fra Paul Baer og Tom Athanasiou, Ecoequity Institute, som omfatter hurtige reduktioner i de rige lande i stil med dem, Klima SOS-kampagnen bygger på. Men GDR omfatter også en måde til at kompensere for de historiske udledninger, der ikke er taget højde for i Klima SOS’ forslag (og slet ikke i Danmarks eller EU’s nuværende reduktionsmål).

 

A Greenhouse Development Rights analysis of Denmark’s role in a climate constrained world

Kort før COP15 i København udarbejdede EcoEquity en GDR-analyse af Danmarks rolle og forpligtelser i en situation, hvor en retfærdig global klimaaftale kom i stand. Som enhver ved, endte COP15 (og 16 og 17) med et resultat, der er lysår fra en retfærdig aftale.

 

Stockholm Environment Intitute

 

Europe’s Share of the Climate Challenge – Domestic Actions and International Obligations to Protect the Planet. (Forf.: Charles Heaps, Peter Erickson, Sivan Kartha, Eric Kemp-Benedict) 2009.

Rapport om hvordan EU kan nå 40 % reduktioner i 2020. Udarbejdet i samarbejde med Friends of the Earth Europe, herunder NOAH.

 

Friends of the Earth Europe

 

The 40% Study – Mobilising Europe to achieve climate justice

Friends of the Earth Europe’s sammendrag af rapporten Europe’s Share of the Climate Challenge fra Stockholm Environment Institute (se ovenfor)

 

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved