Møder og arrangementer

- for en stærk klimalov

OFFENTLIGE MØDER

Klima SOS er kampagnen for en stærk klimalov i Danmark.

Kampagnen er udsprunget af NOAHs europæiske netværk Friends of the Earth Europe. Se Big ASK Europe

EU-perspektivet har været gennemgående i de 14 offentlige møder, der har været afholdt fra oktober 2008 til oktober 2012.

Derudover har møderne handlet om

- de globale mål: 2 graders målsætningen - er det muligt at nå det? hvem skal gøre hvad?

- oversvømmelser og klimatilpasning

- klimaretfærdighed; hvad er Danmarks (og EU's) ansvar og pligter?

- kommunerne og klimaloven

- trafik og klima i lyset af Danmarks (og EU's) transportpolitik

- luftfart

- CO2-lagring som eksempel på en 'falsk løsning'

- handel med CO2-kvoter og CO2-kreditter (offsetting)

- og endelig: skal Danmark have en klimalov? og hvis ja, kan den så blive Europas (og verdens) stærkeste?

 

DEBATMØDER FRA 2008 – 2012

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved