Klima SOS

- for en stærk klimalov

Kampagnestart 26. februar 2008
Offentligt møde i Svendborg november 2010 Emne: Oversvømmelser - klimatilpasning - EU's klimapolitik

Klima SOS 2008 - 2013

 

Klima SOS startede i februar 2008.

 

POSTKORTET

Over hundrede aktivister har samlet mere end 10.000 personligt underskrevne postkort ind, hvert stilet til et navngivet medlem af Folketinget med en opfordring til at arbejde for en klimalov med mindst 6 % årlige reduktioner i udledningen af drivhusgasser.

 

Postkortene er bl.a. samlet ind på gaden i Aarhus, Odense, Svendborg, Roskilde, København, på Roskilde Festival i 2008 og 2009 og Skanderborg Festival 2008.

MEDVIRKENDE ORGANISATIONER

Klima SOS har været forankret i Energi og Klimagruppen i NOAH Friends of the Earth Denmark, men har også haft aktiv medvirken af især Klimabevægelsen og VedvarendeEnergi (tidl. OVE) og støttet desuden af Landsforeningen Levende Hav og Jyder Mod Overflødige Motorveje.

 

I 2012 har CONCITO og Verdensnaturfonden (WWF) desuden erklæret sig som fortaler for en klimalov med mål meget lig med Klima SOS'. Se CONCITOs anbefalinger fra juni 2012 og WWF's magasin Levende natur, marts 2013.

 

Om klima-sos.dk

Klima-sos.dk har været online fra 26. februar 2008, og frem til september 2011 fungerede den som hjemmeside for kampagnen. På grund af forhold, som vi ikke selv var herre over forsvandt det meste af indholdet. Frem til marts 2013 har hjemmesiden beklageligvis ligget underdrejet, men er nu oppe igen. En stor del af det tidligere indhold er ikke længere tilgængeligt.

Fremover vil vi - NOAH Energi og Klima - koncentrere os om at følge klimaloven til dørs - ikke mindst i Folketinget.

 

DEBATMØDER

Der er afholdt 14 offentlige debatmøder i Aalborg, Løgstør, Aarhus, Svendborg, Greve og København -med deltagelse af folketingsmedlemmer og lokalpolitikere, eksperter og repræsentanter for interesseorganisationer.

 

KLIMALOVEN I FOLKETINGET

I 2010 fremsatte Enhedslisten et beslutningsforslag B135 i Folketinget om en klimalov. Beslutningsforslaget havde sit udgangspunkt i "NOAH’s og Klima SOS’s arbejde for en klimalov og Friends of the Earths internationale arbejde, som har medvirket til, at den britiske og den skotske klimalov blev vedtaget."

 

Det fik støtte af de øvrige oppositionspartier, men blev forkastet, da regeringen og dens støttepartier stemte imod. Forslaget havde dog den effekt, at det blev klart, at hvis den daværende opposition vandt det kommende Folketingsvalg, så ville en klimalov have gode chancer - og den blev da også skrevet ind i regeringsgrundlaget i oktober 2011.

 

Energiaftale og klimaplan - et mellemspil

Regeringen valgte, at lægge kræfterne i en ny energiaftale, som blev indgået i marts 2012. Energiaftalen skal medføre 34 % reduktion i CO2-udledningerne i 2020 (basisår 1990). Herefter skulle en klimaplan sikre yderligere 6 % reduktioner fra transport og landbrug. Klimaplanen forventes nu fremlagt i april 2013.

 

De samlede reduktioner vil således nå op på 40 % i 2020. Det mener vi er for lidt. Regeringen mener ikke, at det er politisk muligt at komme længere - og har i forbindelse med Vækstplanen oven i købet givet køb på nogle af de virkemidler, der allerede var sat i værk (bl.a. energiafgifter).

 

Det betyder alt i alt, at opgaven efter 2020 bliver endnu sværere, hvis Danmark skal tage sin rimelige andel af den globale opgave.

 

Den omvendte rækkefølge

Hvis klimaloven havde været gennemført med det maksimalt nødvendige budget inden en energiaftale, en klimaplan og en vækstplan, så kunne den have garderet mod for svage mål (energiaftalen) og udhulingen (vækstplanen).

 

 

 

Klima SOS stop motion

 

RADIOHEAD med Thom Yorke har støttet Big Ask kampagnen - i Danmark ved Roskilde Festival 2008

1 Maj Fælledparken 2008
17. maj 2008 Klimademo i København
Roskilde Festival 2008 forberedelser
Roskilde Festival 2008 Briefing
Roskilde Festival 2008
På gaden i oktober 2010

Copyright 2012 © All Rights Reserved