Big ASK Europe

- for en stærk klimalov

Big Ask

Kampagnen for klimalove på tværs af EU

 

Et gennemgående træk i Big Ask Europe

 

- er at landene juridisk skal forpligte sig til årlige reduktioner i udledningen af drivhusgasser og fastlægge dels et overordnet samlet budget frem til 2050 og dels delbudgetter (1, 3 eller 5 årlige) til at sikre, at målene nås.

 

 

The 40% Study

I 2009 besluttede grupperne, der var med i Big Ask Europe - heriblandt NOAH - at få udarbejdet et scenarie, som kunne sandsynliggøre, at EU-27 kunne reducere sine emissioner med 40% i 2020 i stedet for de 20%, der var på tale dengang (30% hvis der kom en internationalt bindende aftale ved COP15 i København).

 

Rapporten viser også, hvad EU-landene herudover skal påtage sig af finansielle og andre forpligtelser i forhold til udviklingslandene for at påtage sig sit historiske ansvar for klimaproblemet.

 

Stockholm Environment Institute udarbejdede rapporten Europe’s Share of the Climate Challenge - Domestic Actions and International Obligations to Protect the Planet for Friends of the Earth Europe, som derefter lavede en mere lettilgængelig version af rapporten, The 40% Study.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den skotske klimalov 2009

 

Den skotske klimalov ligner på mange måder den britiske, men den har stærkere målsætninger, bl.a. om 42 % reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2020. Og i stedet for 5-årlige budgetter opererer den med årlige budgetter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Climate Law Database er en database for centrale begreber vedrøerende klimalovgivning, men det er også et bibliotek over eksisterende klimalove og forslag til klimalove.

Det giver et overblik over dokumenter fra især Big

Ask kampagnens deltagere.

 

Der er også en samling centrale EU dokumenter og nogle af de vigtige klimarapporter.

 

 

 

 

Klimaloven var den første af sin art, som fastsatte mål for at nedsætte udledningen af drivhusgasser ved hjælp af budgetter (5-årlige).

 

Loven blev vedtaget i november 2008 efter en kampagne, The Big Ask, som Friends of the Earth stod i spidsen for, og som fik opbakning af 200.000 borgere, der henvendte sig til deres lokale parlaments-medlemmer for at få dem til at støtte kravet om en national klimalov.

 

The Big Ask blev forbillede for de kampagner, som i foråret 2008 gik i gang i 17 andre lande i Europa.

 

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved