Forside

- for en stærk klimalov

 

Klima SOS

- kampagnen for en klimalov

 

I 2008-2009 samlede over hundrede aktivister

mere end 10.000 personligt underskrevne

postkort, hvert stilet til et navngivet medlem af

Folketinget med en opfordring til at arbejde

for en klimalov med mindst 6 % årlige

reduktioner i udledningen af drivhusgasser.

 

Fra 2008 til 2012 har der i Klima SOS sammenhæng været 14 offentlige møder i Aalborg, Løgstør, Aarhus, Svendborg, Greve og København - med deltagelse af folketingsmedlemmer og lokalpolitikere, eksperter og repræsentanter for interesseorganisationer.

 

Klima SOS har været forankret i Miljøbevægelsen NOAH, men har også haft aktiv medvirken af især Klimabevægelsen og VedvarendeEnergi (tidl. OVE) og støttet desuden af Landsforeningen Levende Hav og Jyder Mod Overflødige Motorveje.

 

 

En stærk klimalov

 

For at en klimalov kan kaldes stærk, skal den have tilstrækkelige og bindende reduktionsmålsætninger og operere med et tilhørende samlet 'budget' for drivhusgasudledninger frem til 2050 - og desuden med en opdeling af det budget i kortere, gerne 3-årlige perioder.

 

Derudover skal der være klare programmer for alle de store områder, der påvirker klimaet - eller påvirkes af klimaforandringer - og for alle sektorer.

 

NOAH Energi og Klima har udarbejdet et udkast til en sådan stærk klimalov.

 

Læs mere

Det tager tid at få en klimalov

Anbefalinger til en stærk dansk klimalov fra seks grønne organisationer

November 2013

 

Fælles anbefalinger fra NOAH, WWF, DN, VE, Det Økologiske Råd og Greenpeace

 

Klimalov skal fastlægge klare langsigtede rammer og principper for klima- og energipolitikken

 

De seks organisationer er gået sammen om en række anbefalinger til den kommende klimalov, som blev præsenteret for klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard i slutningen af oktober.

 

LÆS MERE

_________________________

 

Dansk klimalov i 2014

Klimaloven i regerings-grundlaget

Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre har i regeringsgrundlaget fra oktober 2011 skrevet ind, at de vil lave en dansk klimalov.

 

Der står:

"Målene skrives ind i en klimalov – inspireret af den britiske og den skotske klimalov"

Regeringsgrundlaget oktober 2011

 

Det er nu planen, at loven skal fremsættes i februar 2014.

Det handler om budgettet

 

UDLEDNINGER - BUDGETTER

REDUKTIONSVEJE

Klimaloven skal være en ramme for de konkrete værktøjer, som får udledningen af drivhusgasser til at falde år-for-år.

 

Figuren herover illustrerer forskellen på to 'budgetter' for udledningerne, nemlig størrelsen af de farvede arealer.

 

Og de illustrerer to forskellige reduktionsveje eller kurver, der når det samme mål i 2050. Men den til venstre betyder meget større udledninger til atmosfæren - og det er det afgørende, at de bliver så små, som overhovedet muligt.

 

Derfor er der brug for en stærk klimalov, der kan sætte en samlet ramme, et budget for hele samfundets udledning af CO2 og andre drivhusgasser.

Copyright 2012 © All Rights Reserved